MGR ROBERT BANNACH

Magister Robert Bannach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1997 r. Były żołnierz wojskowych organów ścigania – Żandarmerii Wojskowej. Od 2001 r. asesor, następnie od 2003 r. prokurator Prokuratury Rejonowej

More

DR NAUK PRAWNYCH INŻ. RAFAŁ TOMASZ PRABUCKI

Doktor nauk prawnych inżynier Rafał Tomasz Prabucki – członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w

More

DR ŁUKASZ SZWED

dr Łukasz Szwed – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wielokrotny uczestnik misji na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Azji i

More

DR MICHAŁ NOWAKOWSKI

dr Michał Nowakowski, radca prawny – prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii, a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się wsparciem przedsiębiorstw w obszarze AI & Data Governance oraz wdrażaniem etycznej sztucznej

More

AMB. DR PIOTR ŁUKASIEWICZ

Dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów ON i SZ, ambasador i pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej w krajach ogarniętych konfliktami, analityk i praktyk organizowania współpracy międzynarodowej, negocjator oraz specjalista od

More

JAROSŁAW MICHALIK

Ppłk dyplomowany (rez.), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej (AON, obecnie ASzWoj, kierunek – rozpoznanie ogólnowojskowe) oraz wielu kursów profesjonalnych na AON, w HQ MNC NE, JFTC oraz w

More

DR JAROSŁAW STRÓŻYK

Generał brygady rezerwy, doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent m.in. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz NATO Defense College w Rzymie. W trakcie wieloletniej służby w Wojsku Polskim pełnił funkcje wymagające analizy i

More

DR NAGMELDIN KARAMALLA-GAIBALLA

Jest politologiem, ekonomistą, poetą, pisarzem i działaczem społeczno-kulturalnym pochodzącym z Sudanu. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada magistra ekonomii (finanse i bankowość) z dwoma

More

MGR TOMASZ GAŁKA

Od 2001 r., pełni służbę w Jednostce Komandosów w Lublińcu, gdzie przeszedł szlak bojowy odbywając misje w Macedonii, Iraku i Afganistanie. W uznaniu osiągnięć został odznaczony z rąk dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego,

More
1 2 3