Ukraina – Europa – Świat

Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. W związku ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która miała miejsce 24 lutego 2022 roku, Prorektor ds. Studenckich – płk rez. dr Krzysztof Danielewicz postanowił zainicjować

More