Analityka Bezpieczeństwa – studia dla Ciebie!

Analityka Bezpieczeństwa - opis kierunku

Opis studiów – Analityka Bezpieczeństwa

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – 3.5 – letnie stacjonarne studia inżynierskie (7 semestrów)

Dynamicznie zmieniająca się międzynarodowa sytuacja gospodarcza, rosnące zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu, grup przestępczych, cyberprzestępców czy państw niedemokratycznych, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analizy informacji. Złożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa jest czymś, co wymaga analitycznego podejścia na najwyższym poziomie. Przy współczesnej, wysoko zaawansowanej technologii, analityk musi szybko odnaleźć odpowiednie informacje, dokonać ich analizy, a następnie przygotować produkt, który pozwoli podjąć trafną decyzję przez osoby kierujące daną organizacją. I chociaż z roku na rok świadomość potencjalnych zagrożeń i wyzwań wzrasta, kompleksowo wykształconych specjalistów w tej dziedzinie nadal brakuje.

Studia inżynierskie na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA, łącząc teorię z praktyką, doskonale przygotowują do pracy na stanowiskach analitycznych, zarówno w kraju jaki i poza granicami kraju. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, będą użyteczne także w biznesie czy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku będzie potrafił:

 • szybko i skutecznie zebrać niezbędne informacje,
 • dokonać ich krytycznej analizy,
 • przygotować produkt analityczny zgodnie z potrzebami zamawiającego,
 • zaprezentować sporządzony produkt w języku polskim i angielskim,
 • przeprowadzić szkolenie na wybrany temat.

W programie studiów duży akcent położono na rozwój:

 • znajomość współczesnych technologii informatycznych,
 • znajomość form i metod pozyskiwania informacji,
 • umiejętności interpersonalnych, przy wykorzystaniu zaawansowanych i nowoczesnych metod i narzędzi komunikacyjnych,
 • kreatywnych sposobów myślenia i działania,
 • kompetencji analitycznych,
 • umiejętności sporządzania produktów analitycznych,
 • umiejętności efektywnego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań w trakcie wystąpień publicznych, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych jedynie w obcojęzycznych źródłach. Odpowiednie kompetencje językowe absolwentów kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA, umożliwią znalezienie pracy w środowisku międzynarodowym.

Zarobki najlepszych analityków w międzynarodowych firmach analitycznych czy organizacjach międzynarodowych jak: NATO, ONZ czy Unia Europejska, którzy posiadają odpowiednią znajomość języków obcych, wiedzę i doświadczenie, osiągają poziom 50.000 PLN miesięcznie. Poza wynagrodzeniem, analityk otrzymuje wiele dodatkowych bonusów takich jak: ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów wynajmu mieszkania i ryczałt na urlop.

WYBRANE PRZEDMIOTY PROGRAMU STUDIÓW INŻYNIERSKICH:

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych,
 • ustrukturyzowana analiza informacji,
 • współczesne konflikty zbrojne,
 • różnorodność kulturowa,
 • komunikacja interpersonalna,
 • wystąpienia publiczne,
 • różnorodność kulturowa,
 • formy i metody działania służb specjalnych,
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych,
 • podstawy topografii i terenoznawstwa,
 • rozpoznanie obrazowe,
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym,
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych,
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej,
 • operacje wpływu i wojna informacyjna,
 • terroryzm międzynarodowy.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną w formie wykładów, seminariów, projektów i ćwiczeń. Wykładowcy prowadzący zajęcia posiadają rozległą wiedzę i kompetencje w danym obszarze, popartą doświadczeniem zawodowym, odbytymi kursami i szkoleniami oraz stopniami naukowymi.

Zajęcia odbywają się na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, a jeśli program przedmiotu tego wymaga, mogą odbywać się również w odpowiednich warunkach terenowych (jak np. terenoznawstwo).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Poza zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi, studenci odbywają praktyki zawodowe na czwartym i szóstym semestrze. W trakcie praktyk na terenie Uczelni lub firmy zewnętrznej, studenci praktycznie trenują zdobyte kompetencje zawodowe na wszystkich obszarach m.in. komunikacji interpersonalnej, pozyskiwanie informacji z osobowych i technicznych źródeł informacji, sporządzanie produktów analitycznych, prezentowanie efektów swojej pracy zarówno w języku polskich jak i obcym. Praktyki są realizowane zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

PERSPEKTYWY PRACY DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenci tego kierunku, mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne i umożliwiające stały rozwój kariery zawodowej stanowiska. Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w:

 • służbach mundurowych (wojsko, policja, KAS, SOP, Służba Celna, Straż Graniczna),
 • służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA),
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska, FRONTEX.
 • w szeroko pojętym biznesie i firmach sektora prywatnego, których obszar kompetencji związany jest z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym.
 • Analityka Bezpieczeństwa

Kliknij w powyższy znak, aby przenieść się na stronę Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie i zapisać na studia!