///

Czego uczą się przyszli analitycy? Zajęcia z analizy profilu zachowań.

6 mins read

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu zajęć dla studentów I roku Analityki Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Prowadzącym zajęcia był mgr inż. Michał Kempka, który pracuje w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy (uprzednio w NATO School Oberammergau (NSO)).

Zajęcia z przedmiotu „Analiza profilu zachowań” miały na celu nauczenie studentów teoretycznego i praktycznego podejścia do analizy zachowań, które można zaobserwować u człowieka. Prowadzący zajęcia starał się rozwijać procesy kreatywnego myślenia studentów, aby rozwiązywania pojawiających się w codziennym życiu było łatwiejsze. Na zajęciach studenci mieli również poznać własne mocne oraz słabsze strony.

Zajęcia z mgr. inż. Michałem Kempką rozpoczęły się 7 listopada 2022 roku od dyskusji w grupie, której celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak mają wyglądać zajęcia analizy profilu zachowań?”. Studenci udzielali różnych odpowiedzi – padały stwierdzenia zarówno pozytywne (np. zajęcia mogą być ciekawe, rozwijające, zabawne) jak i negatywne (np. analiza profilu zachowań zdaje się być nudna, zajęcia pewnie będą wyczerpujące). Celem tej burzy mózgów było wyeliminowanie obaw i niejasności związanych z przedmiotem oraz skupienie się na pozytywnych jego aspektach, aby efektywnie kontynuować naukę. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę zajęć, rozpoczęliśmy zabawę, mającą rozwijać umiejętność nieszblonowego myślenia! Każdy ze studentów dokonał krótkiego przedstawienia własnej osoby – prowadzący uważnie słuchał każdego oraz sporządzał notatki z obserwacji zachowania – podobne zadanie mieli pozostali studenci. Obserwacje prowadzącego oraz studentów były później wyjaśniane oraz konfrontowane ze zdaniem osoby, która dokonywała prezentacji siebie – zadanie to wniosło bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących tego, w jaki sposób nasze zachowanie jest odbierane przez innych ludzi.

Wykładowca wyjaśnił studentom różnice między zachowaniem a osobowością – wiele osób traktuje te zjawiska tożsamo, co jest przyczyną wielu nieporozumień. Pan Kempka wskazał studentom wpływ kluczowych cech osobowości na nasze decyzje. Studenci dowiedzieli się również wiele o sferze ludzkich kompetencji, aby później zaznajomić się z systemem oceny kompetencji DISC. Model DISC zakłada istnienie 4 typów osobowości:

  1. Dominant – osobowość dominująca
  2. Influencing – osobowość interaktywna
  3. Steady – osobowość wspierająca
  4. Cautious – osobowość rozważna

Model pomaga zrozumieć i przewidywać zachowania innych ludzi na pewnym poziomie ogólności, dzięki czemu jest dużą pomocą w budowaniu zespołów. Każdy student wypełnił kwestionariusz DISC, co pozwoliło na uzyskanie informacji o własnych silnych stronach.

Drugi dzień zajęć rozpoczął się od zapoznania z wynikami kwestionariusza oraz porównania ich z innymi osobami w grupie. Celem tego działania było uświadomienie studentom, że każdy jest inny, dlatego w zespole należy się uzupełniać, co jest podstawą do stworzenia efektywnie działającej grupy różnych ludzi.

W trakcie zajęć omówiono również podstawowe zagadnienia związane z różnicami kulturowymi oraz ich genezą, pojęciem cierpliwości, percepcji bodźców czy procesu komunikacji interpersonalnej. Na końcu zajęć wykładowca przeczytał studentom swoje notatki o wystąpieniach, które robił poprzedniego dnia oraz zlecił grupie sporządzenie jego typu zachowania. Celem tego zadania było nauczenie się wyciągania wniosków poprzez pracę grupową.

Zajęcia z przedmiotu “Analiza profilu zachowań” były bardzo ciekawe i rozwijające. Studenci dowiedzieli się wielu rzeczy o sobie – przede wszystkim jak postrzegają oraz reagują na środowisko zewnętrzne. Każdy otrzymał wiedzę o własnych silnych stronach oraz możliwościach ich rozwoju, Praca w grupie przyczyniła się do nauki współpracy oraz budowania lepszej relacji i więzi między studentami I roku. Wykładowca rzeczowo i dokładnie przekazywał studentom informacje, a jak na specjalistę przystało, odpowiadał na wszystkie pytania i bardzo pomógł rozwinąć się w aspekcie analitycznym.

Oskar Zamiara

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Rwanda – Singapur Afryki…

Relacja studentów Analityki Bezpieczeństwa Opracowali: Katarzyna Woźniak oraz Mateusz Kabaciński Wstęp 22 grudnia 2022 r. po