/

Konferencja „Inwazja Rosji na Ukrainę – ocena konfliktu”

3 mins read

Konflikt za naszą wschodnią granicą jest ciągle aktualny, dlatego władze Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie postanowiły zorganizować tematyczną konferencję edukacyjną dla uczniów szkół ponadpodstawowych regionu. W dniu 18.11.2022 roku w Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie z uczniami i ich opiekunami spotkali się eksperci, którzy codziennie analizują sytuację na Ukrainie.

Jako pierwszy wystąpił Prorektor ds. Studenckich ANS Gniezno, który przedstawił uczestnikom konferencji atuty, jakie ma kierunek analityka bezpieczeństwa. Wprowadzając gości w tematykę konferencji opowiedział również o swoich doświadczeniach z podróży po Ukrainie, która miała miejsce przed wybuchem wojny. Prelekcję „Działania rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych przed i w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę” przedstawił płk. rez. Maciej Matysiak, p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe – Agnieszka Bryc, przedstawiła zgromadzonym gościom prelekcję zatytułowaną „Ukraina skazana na rosyjską agresję? Wielkoruskie DNA Putina„. Wykładowca ANS Gniezno, który prowadzi zajęcia ze studentami analityki bezpieczeństwa, red. Jarosław Kociszewski, wygłosił aktualną w erze cybermediów prelekcję „Internet w nowoczesnym konflikcie. Otwarte źródło informacji, dezinformacji oraz walki o serca i umysły„. Ostatnią, poświęconą sferze militarnej, prelekcję wygłosił gen. bryg. rez. pilot Tomasz Drewniak. Tematem wystąpienia generała była „Rosyjska taktyka prowadzenia operacji lotniczych oraz operacji wsparcia dla Ukrainy w Polsce„.

Mamy pewność, że każdy i każda z Was dowiedział się wielu ciekawych informacji związanych z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą 🇺🇦.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do przyjrzenia się bliżej niezwykle ciekawemu kierunkowi studiów, jakim jest #analitykabezpieczeństwa!

Dziękujemy uczniom i nauczycielom z:

🤜Zespół Szkół w Mogilnie

🤜Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

🤜Ekonomik Gniezno

🤜Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

🤜III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu

Razem mamy ogromną moc! 💪

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: DZIEJE SIĘ

Rwanda – Singapur Afryki…

Relacja studentów Analityki Bezpieczeństwa Opracowali: Katarzyna Woźniak oraz Mateusz Kabaciński Wstęp 22 grudnia 2022 r. po

Uczą nas doświadczeni praktycy!

Wykładowcy kierunku analityka bezpieczeństwa to wysokiej klasy specjaliści, którzy przekazują studentom wiedzę i doświadczenia, gromadzone przez