//

Litwa w obliczu zagrożenia rosyjską agresją

3 mins read

Odkąd Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, naród litewski odczuwa głęboki niepokój. Mały kraj sąsiadujący z obwodem kaliningradzkim oraz Białorusią zmaga się z realnym zagrożeniem. Ze względu na narastające obawy Litwa postanowiła zgłosić się po pomoc NATO.

Litwa poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa w kraju, dlatego od 2014 r. rozwija swoje siły zbrojne zarówno w zakresie liczebności wojska, jak i sprzętu[1].

W kontekście aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 r. podjęto decyzję o zwiększeniu funduszy przeznaczanych na rozwój struktur bezpieczeństwa, wzmacnianiu wojsk, przywróceniu częściowego poboru powszechnego i formowaniu sił szybkiego reagowania. Odtąd wydatki na obroną stopniowo zwiększano, a wzrost PKB przekazywanego na dalszy rozwój szacowano na 2,5% do 2030 r.[2]

Narastające zagrożenie ze strony sąsiada wpłynęło na przyspieszenie realizacji ważnych projektów obejmujących zakupy uzbrojenia, wojskowego sprzętu niszczycielskiego, prowadzenia obserwacji i wywiadu, a także zapewnienia przewozów. W związku z koniecznością podejmowanych działań, jak ogłosił minister obrony Arvydas Anuszauskas, określono kategorie priorytetowości projektów. Ich szybka realizacja pozwoli znacząco wzmocnić siłę bojową armii oraz zaktywizować narodowy przemysł obronny[3].

Mimo zwiększenia funduszy inwestowanych w wojsko i intensyfikacji rozwoju struktur Litwa nie jest wystarczająca silna, by odeprzeć potencjalnego wroga, nacierającego z obwodu kaliningradzkiego i Białorusi. Litwa, jako państwo członkowskie NATO, prosi więc Sojusz o wsparcie. Choć członkowie przygotowują się do spotkania w Madrycie w czerwcu, dla Litwy i Estonii może być wówczas za późno, dlatego państwa bałtyckie wnoszą o pilne ustosunkowanie się do narastającego zagrożenia. Wysyłane z siedmiu państw europejskich wojska NATO działają odstraszająco, jednak w obecnej sytuacji taka postawa może okazać się niewystarczająca[4].


[1] M. Szopa, Armie Świata: Siły Zbrojne Litwy, „Defence24”, 8.02.2021, https://defence24.pl/sily-zbrojne/armie-swiata-sily-zbrojne-litwy-defence24-tv, 17.04.2022.

[2] A. Akińczo, Litwa przyspiesza modernizację i rozbudowę sił zbrojnych, 12.02.2022, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1077787%2Clitwa-przyspiesza-modernizacje-i-rozbudowe-sil-zbrojnych.html, 17.04.2022.

[3] Tamże.

[4] P. Oltermann, Nato’s ‘achilles heel’: alliance conducts war games in nervous Lithuania, „The Guardian”, 11.04.2022, https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/nato-achilles-heel-alliance-conducts-war-games-nervous-lithuania, 16.04.2022.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: BEZPIECZEŃSTWO