//

Maja Hassen członkinią Prezydium Forum Akademii Nauk Stosowanych

2 mins read

Forum Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej Forum Uczelni Zawodowych) jest jedną z dziesięciu autonomicznych komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu Forum Akademii Nauk Stosowanych, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium Forum Akademii Nauk Stosowanych jest kolegialnym organem wykonawczym Forum Akademii Nauk Stosowanych (FANS) wybieranym na roczną kadencję. Prezydium realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych Organów Forum Akademii Nauk Stosowanych, a w szczególności reprezentuje komisję na zewnątrz w zakresie określonym przez Przewodniczącego oraz wykonuje uchwały Rady Delegatów.

Maja Hassen, studentka III roku kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie została wybrana Koordynatorem ds. Public Relations, której głównym celem jest nadzór nad portalami społecznościami organizacji: Facebook, Instagram, Linkedin oraz prowadzenie działań promujących organizację w tym organizacja szkoleń dla studentów zrzeszonych w naszej komisji branżowej.

W dniach 25-27 listopada w Warszawie wraz z Mają Hassen w XXX Konwencie Przewodniczących Samorządów Studenckich oraz XXVII Zjeździe Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczył również student I roku analityki bezpieczeństwa – Oskar Zamiara.

Gratulujemy Mai przejęcia odpowiedzialnego stanowiska i zaangażowania w życie studenckie!

Informacje pochodzą ze strony: https://fans.edu.pl/.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Rwanda – Singapur Afryki…

Relacja studentów Analityki Bezpieczeństwa Opracowali: Katarzyna Woźniak oraz Mateusz Kabaciński Wstęp 22 grudnia 2022 r. po