/

Podróż studyjna kierunku Analityka Bezpieczeństwa – 2021

10 mins read

7-8 czerwca 2021 roku, zgodnie z planem, zrealizowano podróż studyjną studentów pierwszego roku kierunku Analityka Bezpieczeństwa (AB) Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Podróż w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, została zrealizowana według następującego planu:

 • 7 czerwca 2021 r.
  • 4.00 wyjazd z obiektów PWSZ przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie
  • 9.30 wizyta w Międzynarodowym Korpusie Północny-Wschód w Szczecinie (sesja wykładów na temat funkcjonowania struktur rozpoznawczych, analitycznych i operacyjnych MNC NE)
  • 12.30 – wizyta w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie (sesja wykładów na temat struktury oraz zadań jednostki oraz statyczny pokaz wyposażenia)
  • 18.00 przyjazd do Zamku Tuczno na nocleg
 • 8 czerwca 2021 r.
  • 7.30 wyjazd z Zamku Tuczno
  • 10.00 wizyta w NFIU Bydgoszcz (sesja wykładów na temat struktury oraz zadań jednostki)
  • 12.00 wizyta w COE MP Bydgoszcz (sesja wykładów na temat struktury oraz zadań jednostki)
  • 14.00 zakończenie wizyty w jednostkach w Bydgoszczy i powrót do Gniezna

Pierwszym miejscem, które odwiedzono była Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (MNC NE Szczecin).

Spotkanie w MNC NE Szczecin składało się z wystąpień trzech prelegentów. Tematami, jakie poruszono były: funkcjonowanie struktur rozpoznawczych, analitycznych i operacyjnych MNC NE, określenie tożsamości jednostki, przybliżenie procesu planowania oraz reakcji na zagrożenia. W czasie trwania wykładów, studenci mogli zadawać pytania. Na wstępie przedstawiono czym jest Korpus Międzynarodowy oraz omówiono jego rolę, zadania, strukturę dowodzenia, a także krótką genezę powstania. Po zakończeniu pierwszego wykładu i kilkuminutowej przerwie rozpoczęto drugi briefing, poprowadzony przez majora Wojciecha Krzyściana, przedstawiciela komórki rozpoznawczej J2 MNC NE. Major swoją prelekcję rozpoczął od omówienia funkcji i klasyfikacji poszczególnych etapów cyklu rozpoznawczego, w dalszej części skupił się na strukturze komórki J2 oraz znaczeniu analizy informacji. Tematem trzeciego briefingu było planowanie operacyjne w strukturach NATO. Wykład poprowadzony został przez płk. Dobrowolskiego. Podczas wystąpienia poruszono kwestie związane z planowaniem operacyjnym, znaczeniem informacji rozpoznawczych oraz szczegółowo opisano przebieg prac w ramach każdego z etapów procesu. Po wystąpieniach żołnierzy kilka słów do studentów skierował gen bryg dr Tomasz Kowalik, zastępca dowódcy korpusu ds. wsparcia.

Drugim miejscem odwiedzonym w tym dniu była 12 BZ im, gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. Studenci zostali powitani przez dowódcę jednostki płk Romana Łytkowskiego, w obecności którego mieli okazję wysłuchać briefingu, na temat struktury organizacyjnej, zadań oraz rozmieszczenia pododdziałów brygady. Studenci dowiedzieli się także jak wygląda praca w tak specyficznym środowisku, w jakich misjach wojskowych brali i biorą udział żołnierze 12 BZ, a także jakim uzbrojeniem dysponują żołnierze 12 BZ.

W dalszej części miało miejsce zwiedzanie izby pamięci 12 BZ im. gen. broni Józefa Hallera. Studenci mogli zobaczyć tam wiele znakomitych pamiątek historycznych, autentycznych eksponatów, w tym elementów ściśle związanych z patronem jednostki i jego życiem. Obowiązkowym przystankiem był również poczet dowódców jednostki, która istnieje od 25 lat. Jednak najciekawszym elementem odwiedzin była wystawa statyczna sprzętu technicznego pozostającego na uzbrojeniu jednostki oraz możliwość porozmawiania z żołnierzami, operatorami wyposażenia.

W ramach wystawy statycznej dowódca jednostki udostępnił taki sprzęt jak:

 • kołowe transportery opancerzone Rosomak w wersji podstawowej, medycznej, technicznej oraz dowodzenia
 • moździerz M120 Rak na podwoziu Rosomaka
 • dron do rozpoznania terenu
 • karabinek wz. 96 Beryl wersja standardowa oraz mini (przeznaczona dla kierowców)
 • karabin maszynowy UKM-2000
 • karabin wyborowy Tor oraz TRG-22
 • granatnik RPG-7
 • granatnik automatyczny Mk 19
 • moździerz LM-60
 • przeciwpancerne i przeciwlotnicze zestawy rakietowe Spike oraz Grom
 • ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego
 • mobilne centrum dowodzenia
 • motocykle Kawasaki Versys 650

Finałem wizyty w 12 BZ im. gen. broni Józefa Hallera była możliwość treningu na symulatorze strzeleckim „Śnieżnik”. Studenci poczuli na własnej skórze odrzut broni i to z czym musi się zmagać żołnierz przy jej obsłudze.

Drugi dzień podróży studyjnej rozpoczęto od wizyty w siedzibie Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce (NATO Force Integration Unit, NFIU) w Bydgoszczy. W trakcie wizyty studenci spotkali się z szefem komórki rozpoznawczej G2, ppłk Adrianem Saweckim, który w imieniu dowódcy jednostki zapoznał ich z następującymi zagadnieniami:

 • lokalizacja wszystkich sił NATO w Polsce
 • geneza powstania NATO NFIU w Polsce
 • lokalizacje NFIU w Europie
 • misje, charakterystyka działania i zadania NFIU
 • charakterystyka jednostek NFIU
 • szczegółowe zadania

Prowadzący krótko scharakteryzował najważniejsze jednostki NATO w Polsce, takie jak: Batalionowa Grupa Bojowa NATO w Orzyszu; Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie; Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód w Elblągu, Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie.

Studenci zostali poinformowani o jednostkach NFIU stacjonujących w Europie, tj.: w Polsce, Litwie, Estonii, Łotwie, Belgii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Polskie NFIU w Bydgoszczy rozpoczęło swoją oficjalną działalność 20 kwietnia 2016 r. Następnie gospodarz spotkania wskazał najważniejsze cele i zadania NFIU, z których najważniejsze to wsparcie Sojuszu Północnoatlantyckiego w rozwijaniu zdolności do rozmieszczenia i wspierania sił NATO. Ponadto NFIU Bydgoszcz realizuje zadania związane „działalnością łącznikową”, nawiązując współpracę z różnymi instytutami np. Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, strukturami samorządowymi i innymi, w zależności od potrzeb.

Po zakończeniu wizyty w siedzibie NFIU Poland, studenci przemieścili się do siedziby Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO Military Police of Excellence (NATO MP COE)) w Bydgoszczy. Studenci zostali bardzo miło przyjęci przez dowódcę NATO MP COE jednostki płk. Mirosława Łabęckiego.
Po zbudowaniu bardzo miłej atmosfery oraz ugoszczeniu studentów kawą i słodyczami, przystąpiono do części wykładowej. W trakcie prezentacji przedstawiciel jednostki opowiedział o historii powstania NATO MP COE, jej zadaniach, misji i przyszłej wizji. Prezentowane treści było podpierane przykładami praktycznymi, które pozwalały studentom zrozumieć, jak funkcjonuje NATO MP COE.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania studentów, zostali oni poinformowani o możliwości odbywania praktyk zawodowych w NATO MP COE po spełnieniu kilku warunków, ze strony uczelni. Pierwsze pilotażowe praktyki studentów cywilnych zostaną zrealizowane w tym roku i dotyczą uczelni z Bydgoszczy. Wymagane jest oficjalne porozumienie o współpracy z uczelnią oraz pozyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli – NATO Secret przez studenta. Studenci PWSZ Gniezno wykazali duże zainteresowanie takimi praktykami w środowisku NATO.
Na zakończenie bardzo udanej wizyty studenci otrzymali drobne upominki zarówno z NFIU Poland jaki i NATO MP COE.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: DZIEJE SIĘ

Rwanda – Singapur Afryki…

Relacja studentów Analityki Bezpieczeństwa Opracowali: Katarzyna Woźniak oraz Mateusz Kabaciński Wstęp 22 grudnia 2022 r. po

Uczą nas doświadczeni praktycy!

Wykładowcy kierunku analityka bezpieczeństwa to wysokiej klasy specjaliści, którzy przekazują studentom wiedzę i doświadczenia, gromadzone przez