//

System Dozoru Elektronicznego dla jordańskich więźniów

4 mins read

Jordania planuje na stałe wprowadzić electronic tagging,czyli System Dozoru Elektronicznego (SDE) dla osób zatrzymanych oczekujących na orzeczenie sądu. Już w 2015 r. Rada Ministrów Jordanii wydała zgodę na wprowadzenie elektronicznego oznakowania dla mniej groźnych więźniów, którzy nie zagrażają bezpieczeństwu państwa[1]. Od tamtego czasu brak było doniesień medialnych na temat SDE w Jordanii.

9 kwietnia 2022 r. minister sprawiedliwości Ahmed Ziadat w wystąpieniu dla jordańskiej agencji prasowej Petra podał do wiadomości publicznej, że jego resort zakupił 1,5 tys. „bransoletek”, a liczba docelowa ma sięgać 5 tys. Wprowadzenie systemu znakowania dla zatrzymanych ma na celu zmniejszenie przeludnienia i kosztów utrzymania w jordańskich więzieniach[2]. Jest to także alternatywa dla instytucjonalnego zamknięcia. Anonimowe źródło saudyjskiego dziennika „Arab News” donosi, że w 16 ośrodkach resocjalizacji przebywa 20 tys. więźniów, a wskaźnik obłożenia wynosi 140%. Miesięczny koszt utrzymania jednego więźnia w Jordanii to ok. 1000 dolarów. Większość osób zatrzymanych przetrzymywana jest pod zarzutem wykroczeń drogowych, drobnych kradzieży, oszustw finansowych czy nielegalnego handlu narkotykami[3].

System Elektronicznego Dozoru, zakładany na nodze osoby zatrzymanej.

Czym jest System Dozoru Elektronicznego? To alternatywny sposób odbywania kary więzienia lub oczekiwania na rozprawę sądową. Polega na założeniu na nodze powyżej kostki „elektronicznej bransoletki”, która monitoruje lokalizację osoby zatrzymanej lub skazanej. Osoby objęte SDE mają obowiązek m.in. noszenia specjalnego nadajnika czy przebywania wyznaczonym przez sąd obszarze. Dzięki temu zatrzymani/skazani mają możliwość dalszego wykonywania spraw zawodowych, kontynuowania nauki czy też uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym. Informacje o lokalizacji osoby noszącej nadajnik, a także każdej próbie manipulacji są przekazywane do centrali monitorowania osadzonego. „Naruszenie warunków odbywania kary może skutkować cofnięciem przez sąd zezwolenia na dalsze odbywanie kary w SDE”[4].

System Dozoru Elektronicznego nie tylko stanowi nowoczesną formą odbywania kary pozbawienia wolności, ale też przynosi wiele korzyści – np. zredukowanie liczby więźniów przebywających w zakładach karnych oraz odciążenie budżetu państwa. Najwyższa Izba Kontroli donosi, że u więźniów, u których zastosowano SDE, „nie dochodzi do negatywnych skutków psychologicznych i społecznych, które wynikają z długotrwałej izolacji więźniów, osłabienia więzi społecznych”. W Polsce System Dozoru Elektronicznego został wprowadzony 1 września 2009 r.[5]


[1] Cabinet endorses electronic tagging as punishment,„The Jordan Times”, 15.09.2015, https://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-endorses-electronic-tagging-punishment, 9.04.2022.

[2] New e-bracelets present alternative to institutional confinement — justice minister,„The Jordan Times”, 9.03.2022, https://www.jordantimes.com/news/local/new-e-bracelets-present-alternative-institutional-confinement-%E2%80%94-justice-minister, 9.04.2022.

[3] Jordan plans electronic tags for detainees to avoid prison overcrowding,„Arab News”, 9.04.2022, https://www.arabnews.com/node/2059921/middle-east, 9.04.2022.

[4] H. Kuśmierek, D. Zielińska, „Bransoletka” jako sposób na odbycie kary pobawienia wolności,„Służba Więzienna”, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-bransoletka-jako-sposob-na-odbycie-kary-pobawienia-wolnosci, 9.04.2022.

[5] NIK o systemie dozoru elektronicznego,„Najwyższa Izba Kontroli”, 3.09.2014, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/nik-o-systemie-dozoru-elektronicznego.html, 9.04.2022.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz w dziale: BEZPIECZEŃSTWO